Lördag 20 oktober 2018 i Hjorthagskyrkan samt
Söndag den 21 oktober 2018 i Motala kyrka

Konsert tillsammans med Stockholms Saxofonkvartett.
Svensk musik i olika form och färg. Ingick i Föreningen
Svenska Tonsättares 100-årsjubiléum. Uruppförande av
”översättarens efterord” av Cecilia Franke.
Dessutom musik av Sven Hagvil, Pär Olofsson och
​Karin Rehnqvist med flera. Dirigent: Karin Oldgren.

Du kanske också gillar: