Fredrik Winberg

Fredrik Winberg är ny körledare i församlingen, och leder Hjorthagens Kammarkör från augusti 2022. I övrigt verkar han sedan tjugo år tillbaka för att trygga  återväxten bland unga körsångare genom sitt arbete som musiklärare på Adolf Fredriks musikklasser. Där leder han sedan 2017 även Adolf Fredriks Flickkör.

Fredrik är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där han har ett flertal examina. Han har varit dirigent för ett antal körer bl.a. Västerås Kammarkör, Sveriges  ungdomskör och Kongl. Teknologkören.

Eventuell fritid ägnas gärna åt läsning, matlagning och att utöva hantverk för att hålla en 200-årig gård vid liv.
Instrument: från början fiol och altfiol, sedan fusk i det mesta. Sången är det som ligger närmast hjärtat.

Favorittonsättare: mycket mycket svårt, det finns så otroligt mycket bra musik och det som slår an bäst varierar med dagsform och sinnesstämning. Den svenska folkmusiken tycker jag oerhört mycket om, och ibland känns det som att det knappt hade behövt skrivas någon mer musik efter Monteverdi. Men å andra sidan hade vi då inte kunnat sjunga Schnittke …

Fredrik Winberg