Körsugen till hösten?

Inför höstterminen söker vi nya sångare, i främst stämmorna tenor och sopran 1, men det kan bli aktuellt med intag även i andra stämmor.

Kom på öppet rep och prova på att sjunga med oss! Onsdag 23 augusti kl 18.30, Hjorthagens församlingssal.

Om du är intresserad av att komma på öppet rep och eventuellt söka, ta kontakt med vår dirigent Fredrik Winberg (fredrik.winberg@svenskakyrkan.se) eller ordförande Mats Hagwall (ordforande@hjkk.se).

Du kanske också gillar: